Er wordt voortdurend gewerkt aan de uitwerking van de plannen van Post Utrecht. De beelden e.d. op deze site zijn daarom bedoeld u een indruk te geven van de beoogde sfeer en om u tussentijds te informeren over de ontwikkeling. Deze beelden en teksten zijn voortdurend aan wijzigingen onderhevig. Hieraan zijn dan ook geen rechten te ontlenen.